Vi hjelper deg med rett løsning

Vår erfaring og hjelp kan være kostnadsbesparende i spesielle prosjekter.

Vår erfaring og hjelp kan være kostnadsbesparende i spesielle prosjekter.

Med over 40 år i vindusbransjen har vi opparbeidet oss et stort nettverk og kompetanse på riktig løsninger og bruksområder for vinduer. Vi ser at med vår hjelp letter vi jobben for byggherrer,
entreprenører og arkitekter med at vi tenker helhet og har høyt fokus på riktig løsning til de
forskjellige prosjektene vi har vært med på.

Gode grunner til å ha oss som en samarbeidspartner

  • Vi har 30-40 års  erfaring innen vindusbransjen.
  •  Innhenter priser forslag til løsninger på prosjekt sammen med kunde.
  • Deltar i prosjektmøter sammen med entreprenør /arkitekt / byggherre for å fremme løsninger.
  • Deltar i møte med riksantikvar / byfornyelse.
  • Vi har et stort  nettverk innen vinduer, dører og trapper som dekker de fleste behov.
  • Vi er ekspeditte og setter kunden i fokus.

Vis filter